Alarmer 2006

Alarmoversigt År 2006


Dato.: 09.01.2006 - Kl.: 20:48  -  SKorstensbrand hårdt tag


Korupvej 6
Mødt: 9 Mand.


Alarm Nr.: 1


Dato.: 16.01.2006 - Kl.: 06:07  -  Gårdbrand


Øbeningvej 36 - Egvad mødte til assistance, samt der kom tankvogne fra
Hjordkær, Øster Løgum & Rødekro
Mødt: 15 Mand.


Alarm Nr.: 2


Dato.: 24.01.2006 - Kl.: 20:26  -  Brand Skraldespand

Hellevad Skole - Skraldespanden stod under et udhæng.
Mødt: 11 Mand


Alarm Nr.: 3


Dato.: 19.03.2006 - Kl.: 16:58  -  Bygningsbrand villa/rækkehus


Hydevadvej 7 - Ved afbrænding af træaffald gik der ild i et udhus.
Mødt: 13 Mand.


Alarm Nr.: 4


Dato.: 25.03.2006 - Kl.: 09:14  -  Brand skorsten hårdt tag


Klovtoftvej 32
Mødt: 11 Mand.


Alarm Nr.: 5


Dato.: 16.04.2006 - Kl.: 17:52  -  Dyreredning - Fugl i skorsten


Brystrupvej/Åvænget - En fugl var kommet ned i en stålskorsten og måtte reddes ud
da den ikke kunne komme ud igen ved egen hjælp.
Mødt: 4 Mand.


Alarm Nr.: 6


Dato.: 24.04.2006 - Kl.: 19:58  -  Færdselsuheld - fare for brand


Hellevadvej/Mjølsvej - Fædselsuheld med fare for antænding.
Mødt: 16 Mand.


Alarm Nr.: 7


Dato.: 15.06.2006 - Kl.: 18:19  -  Gårdbrand med dyrehold


Tågholmvej 2 - Vi blev kaldt til assistance til Hjordkær, det viste sig ved ankomsten at det var
en blind alarm, arrangeret af Aabenraa Kredsen.
Mødt: 11 Mand.


Alarm Nr.: 8


Dato.: 23.06.2006 - Kl.: 13:47  -  Bilbrand under tag


Rangstrupvej 4 - Undr reperationsarbejder var der gået ild i en bil som stod under
et halvtag, men den var dog blevet skubbet ud før vi ankom.
Mødt: 8 Mand.


Alarm Nr.: 9


Dato.: 06.07.2006 - Kl.: 10:55  -  Assistance tankvogn


Nørregade Løjt Kirkeby.
Vores tankvogn blev kaldt til assistance i Løjt Kirkeby ved Aabenraa
Mødt: 3 Mand.


Alarm Nr.: 10


Dato.: 19.07.2006 - Kl.: 12:34  -  Halmbrand


Østermarksvej 26 - Brand i 2 baller halm på en vogn.
Mødt: 7 Mand.


Alarm Nr.: 11


Dato.: 19.07.2006 - Kl.: 16:26  -  Markbrand


Hydevadvej 21 - En mejetærsker havde antændt en mark med afgrøder.
Mødt: 11 Mand.


Alarm Nr.: 12


Dato.: 19.07.2006 - Kl.: 18:22  -  Markbrand


Hydevadvej 21 - Så var det galt med mejetærskeren igen, denne gang var det så voldsomt at
vi måtte kalde tankvogne fra Øster Løgum & Rødekro.
Mødt: 11 Mand.


Alarm Nr.: 13


Dato.: 20.07.2006 - Kl.: 13:36  -  Markbrand


Rangstrupvej 3 - En halmpresser havde antændt et større areal med halm, det var så voldsomt at
vi måtte kalde tankvogne fra Aabenraa, Rødekro & Hjordkær.
Mødt: 8 Mand.


Alarm Nr.: 14


Dato.: 05.08.2006 - Kl.: 13:45  -  Markbrand


Rangstrupvej 8 - Brand i mejetærsker som antændte 6-7 tønder land med afgrøder, vi havde assistance fra Egvad
Mødt: 10 Mand.


Alarm Nr.: 15


Dato.: 17.08.2006 - Kl.: 04:59  -  Gårdbrand

Hellevadvej 55 - Meldingen lød på gårdbrand, hele stuehuset er overtændt, den første halve time af indsatsen
var vi endnu ikke klar over om beboerne var i beboelsen eller ej, men heldigvis kunne politiet fortælle at ejeren var

på arbejde på brandtidspunktet
Mødt: 10 Mand.Alarm Nr.: 16


Dato.: 29.09.2006 - Kl.: 09:09  -  Forurening


Rangstrupvej 1 - Hul i brændstoftank på lastbil efter bjærgning fra grøft.
Mødt: 10 Mand.


Alarm Nr.: 17


Dato.: 30.09.2006 - Kl.: 12:38  - Færdselsuheld


Klovtoftvej / Vandmøllevej - Oprydning efter et færdselsuheld
Mødt: 4 Mand.


Alarm Nr.: 18


Dato.: 31.10.2006 - Kl.: 16:47  -  Skorstensbrand


Ørslevvej 5 - Skorstenen blev renset, og efterset for skader.
Mødt: 8 Mand.


Alarm Nr.: 19