Om os

Træk af Hellevad Frivillige Brandværns HistorieSkrevet af Peter Nielsen medlem af Hellevad frivillige Brandværn 1939-1990


Motivationen til oprettelse af værnet var 3 pyromanbrande i 1931: Hellevad Vandmølle - Carsten Carstensens og Marius Jepsens gårde. Da der kun var tvungen brandværn, var det minimalt hvad der kunne udrettes med det forhåndenværende materiel og mandskab. Der holdtes så en stiftende generalforsamling i februar 1932, og efter et par møder og megen diskussion om kaptajnsvalget, endte det med at slagtermester Fritz Jacobsen valgtes. Der blev nu anskaffet en del materiel samt uniformer som medlemmerne selv betalte. Et musikkorps blev også startet.


Vi havde mange generalforsamlinger, med megen dramatik før der faldt ro over gemytterne, og værnet kom ind i en rolig og god periode under brandkaptajn Peter Hansens ledelse, samtidig med at værnet blev Central Brandværn med underafdelinger i Klovtoft - Horsbyg - Egvad - samt slukningspligt i Bedsted Lø.


Fra brandværnets første år. Brandkaptajn Fritz Jacobsen


Under 2. Verdenskrig var det ikke nemt med udrykningen, værnet havde lov til at rekvirere forbikørende lastbiler til transport, senere fik Jacob Jacobsen tilladelse til at benytte sin personbil til udrykninger.


Efterhånden fik værnet en motorsprøjte anskaffet og slanger fra tyskernes brandvæsen, på Skrydstrup flyveplads. De var imidlertid ikke meget værd, da tyskerne havde ødelagt dem med syre.


Det store mål var nu at få et nyt sprøjtehus, det gamle havde ikke plads til det nye materiel. Det havde også virket i mange år, ikke kun som sprøjtehus, men også som fængsel når der var uromagere der trængte til afkøling under marked i byen. Omsider lykkedes det at få en ny brandstation, da den stod færdig, mistede vi desværre vores afholdte kaptajn.


Heldigvis havde vi en god afløser i Verner Andresen, og da det var et central værn skulle der vælges en brandinspektør, og det blev Jens Wollesen.

I Verners 30 år som kaptajn skete der en stor udvikling, blandt andet kommunesammenlægning, og nye regler for brandslukning, der gjorde det nemmere at få materiel fra kommunen. Blandt andet var Hellevad så vidt vides, det første værn i Sønderjylland der anskaffede sig en Tankvogn.Desværre døde Verner lige før vi kunne fejre hans 30 års jubilæum.


Som hans efterfølger valgtes Arne Köhling, der har været en dygtig og afholdt kaptajn indtil hans helbred tvang ham til at holde op, hvorefter Klaus Jensen blev valgt. Allerede under Arnes ledelse blev der arbejdet med planer om en modernisering af brandstationen, og under Klaus Jensens energiske ledelse sammen med stor hjælp fra frivillige samt administrativ støtte fra brandinspektør Keld Jacobsen, kunne vi indvi nybyggeriet i 1991.Når man ser tilbage på den tid der er gået siden starten, kan man med beundring for det arbejde der er gjort af menige og ledelse se resultatet: En moderne brandstation med moderne materiel og veluddannet mandskab.