Udvalg

Udvalg .....

Herunder er listet de forskellige udvalg der er i Hellevcad Frivillige Brandværn.BESTYRELSEN:

FESTUDVALG:

REDSKABSMESTRE:

REVISORER:

Brandkaptajn:

Vicekaptajn:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Tommy Riisgaard

Jan Freitag

John Haugaard

Torben Jensen Petersen

Klaus Jensen

Casper H. Heesch

Festudvalgsmedlem:

Festudvalgsmedlem:

Festudvalgsmedlem:

Bestyrelsen:

Bestyrelsen:

Suppleant:

Holger Wollesen

Martin Søgaard

Klaus Gormsen

Klaus Jensen

John Haugaard

Ken Brown

Depotmester:

Redskabsmester:

Redskabsmester:

Redskabsmester:

Klaus Jensen

Hans T. Hansen

Casper H. Heesch

Stephanie Jensen

Revisor:

Revisor:

Revisorsuppleant:

Hans T. Hansen

Arne Pedersen

Stephanie Jensen

Copyright HFB 2020 © All Rights Reserved