Udvalg

Udvalg .....

Herunder er listet de forskellige udvalg der er i Hellevad Frivillige Brandværn.BESTYRELSEN:

FESTUDVALG:

REDSKABSMESTRE:

REVISORER:

Brandkaptajn:

Vicekaptajn:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Tommy Riisgaard

Jan Freitag

John Haugaard

Carsten Christensen

Casper H. Heesch

Martin Søgaard

Festudvalgsmedlem:

Festudvalgsmedlem:

Festudvalgsmedlem:

Bestyrelsen:

Bestyrelsen:

Suppleant:

Jack Schmidt

Stephanie Jensen

Rikke Skovmand

John Haugaard

Casper Heesch

Vivian Lock


Depotmester:

Redskabsmester:

Redskabsmester:

Redskabsmester:

Jan Freitag

Jeppe Jørgensen

Jack Schmidt

Stephanie Jensen

Revisor:

Revisor:

Revisorsuppleant:

Stephanie Jensen

Jeppe Jørgensen

Jack Schmidt