Alarm_25032006

SKORSTENSBRAND


Den 25. marts 2006

Skorstensbrand hårdt tag.