Alarm_12082020


BRAND LANDBRUGSREDSKAB


Den 12. august 2020
Alarmmelding: Brand landbrugsredskab

Der var gået ild i en mejetærsker, maskinen stod ikke til at redde, men resten af høsten tog ikke skade,

Copyright HFB 2020 © All Rights Reserved