Alarm_08062019


Brand Landbrugsredskab


Dato.: 08. juni 2019


Tranktor stod tæt på bygninger, assistance fra Rødekro