Alarm_07042017

BRAND LANDBRUGSREDSKAB


Den 7. april 2017
Alarmmelding Brand landbrugsredskab.
Der var gået ild i en gummiged,