Alarm_05022020


MINDRE FORURENING/MINDRE SPILD


Den 05. februar 2020
Alarmmelding: Forurening på Hellevad Bovvejem

Der var spildt en del olie på vejen, først en del fjernet med kattegrus, derefter vejrenser.