Alarm_22022021


STØRRE FORURENING - GYLLE I VANDLØB


Den 22. februar 2021
Alarmmelding: Større forurening, gylle løber i vandløb

En gyllebeholder løb over, og en større mængde gylle løb ud i en grøft og videre ud i et vandløb.