Alarmer 2010

Alarmoversigt År 2010


Dato.: 02.01.2010 - Kl.: 20:51  -  Brand Gård


Brand i Maskinhus/halmlade indeholdende ca. 500 bigballer halm, 10 Ton NPK Gødning, 3 Traktorer, 1 Mejetærsker, samt div. andre maskiner.
Maskinhuset var overtændt ved ankomsten til brandstedet, men det lykkedes at standse udbredelsen, samt hindre ilden i at nå en nærliggende
hal, indeholdende en foderblande-central. Der blev rekvireret 2 gummigeder og senere også 2 møgspredere til at køre halmen ud. HFB brugte ca. 123000 L vand, og havde indsat 6 C-Rør + 1 B-Rør. Vi havde vores påhængssprøjte til at fylde tankbiler fra åen midt i Nr. Hostrup, og den pumpede
ca. 880000 L op til brandslukningen. HFB afsluttede efterslukningen d. 3.01.2010 Kl. ca.13.00 👍🚒Alarm Nr.: 1


Dato.: 15.04.2010 - Kl.: 07:00  -  Brand Landbrugsredskab


Ild i Traktor. Der var ved brandvæsnets ankomst ca. 4 Mtr. høje flammer omkring traktoren.
Der blev indsat med 2 C-rør i første indsats, samt senere et skumrør for at slukke dækkene.
Vandforbrug: Ca. 9500 L. 👍🚒


Alarm Nr.: 2


Dato.: 26.04.2010 - Kl.: 09:42  -  Bygningsbrand villa/rækkehus


Ild i fyrrum/tagkonstruktion. Der var gået ild i aske fra stokerfyr, som havde bredt sig til tagkonstruktionen,
som dog kun fik en lille brandskade. Naboerne havde observeret røg, så tidligt at ilden ikke fik tid til at udbrede sig.
Vandforbrug: Ca. 500 L.  👍🚒


Alarm Nr.: 3


Dato.: 26.04.2010 - Kl.: 10:23  -  Forurening mindre spild


Der var spildt hydraulikolie på Hovedgaden samt Brystrupvej.
Olien blev spulet væk da den lå i en tynd hinde på vejbanen.
Vandforbrug: ca. 9000 L 👍🚒Alarm Nr.: 4


Dato.: 13.06.2010 - Kl.: 16:31  -  Assistance gårdbrand


Assistance men Tankvogn & påhængsbæresprøjte  👍🚒


Alarm Nr.: 5


Dato.: 16.06.2010 - Kl.: 19:43  -  Bygningsbrand villa/rækkehus


Ild i uhæng på nabo carport efter brug af ukrudtsbrænder.  👍🚒


Alarm Nr.: 6


Dato.: 22.11.2010 - Kl.: 09:44  -  Mindre forurening/mindre spild


Afspærring af gylleudslip, beskyttelse af vandløb.  👍🚒


Alarm Nr.: 7


Dato.: 14.12.2010 - Kl.: 17:52  -  Bygningsbrand etageejendom


Der var udbrudt ild i et værelse på 1. sal.  👍🚒


Alarm Nr.: 8


Dato.: 16.12.2010 - Kl.: 13:48  -  Færdselsuheld/fastklemte


Det var en fejlalarm, vi blev aflyst igen.  👍🚒


Alarm Nr.: 9