Alarmer 2009

Alarmoversigt År 2009


Dato.: 01.02.2009 - Kl.: 21:03  -  Skorstensbrand

Reduceret udrykning, idet der på alarmerings-tidspunktet kun fyger med gløder op af skorstenen. Ved nærmere eftersyn af skorstenen viser det sig at der er kommet gløder ud i isoleringen imellem isokern og skorstenspibe pga. isokernen var revnet ca 1,5m ned. Det var derfor nødvendigt at bryde skorstenspiben ned.  👍🚒Alarm Nr.: 1


Dato.: 20.03.2009 - Kl.: 00:37  -  Brand etageejendom


Vi blev kaldt til brand i etageejendom, der var gået ild i en sofa, hele lejligheden og
nabolejligheder blev røgskadet.  👍🚒


Alarm Nr.: 2


Dato.: 08.06.2009 - Kl.: 15:50  -  Markbrand m. afgrøder

I alarmeringen fremgik det, at der var væltet en tønde i skellet til en mark,
indholdende benzin/væske der brændte. Ved ankomst til adressen var branden
slukket, og skadeomfanget begrænset til få kvadratmeter. Branden skyldtes afbrænding af affald.   👍🚒


Alarm Nr.: 3


Dato.: 06.08.2009 - Kl.: 19:47  -  Ild landbrugsredskab


Mejetærsker var overtændt ved ankomst, samt ild i halm omkring. Der blev indsat 2 HT-rør til slukning af mejetærsker, og tankvogn til slukning af halm. Samlet vandforbrug ca 5000 ltr.   👍🚒Alarm Nr.: 4


Dato.: 07.08.2009 - Kl.: 21:10  -  Ild landbrugsredskab


Ild i motorrum på mejetærsker, opstået på grund af kortslutning i ledninger. Ejeren havde dæmpet ilden med 6 kg pulverslukker, indtil brandværnets ankomst. 2 Røgdykkere indsat, med 1 HT-rør. Vandforbrug 200 ltr.  👍🚒


Alarm Nr.: 5


Dato.: 15.09.2009 - Kl.: 05:27  -  Færdselsuheld m. fastklemte


Personbil var fløjet delvis over grøft, hvor den havde ramt 2 sten på 500 kg hver, som den havde flyttet 1,5 mtr. Der var en person fastklemt under rat stammen ved Brandvæsenets ankomst, men hans tilstand var stabil. Rise/Rødekro Brandværn tog sig af klippearbejdet med at frigøre ham, imens vi sikrede med HT-slange, samt sørgede for lys på skadestedet. 👍🚒


Alarm Nr.: 6


Dato.: 21.09.2009 - Kl.: 14:09  -  Bilbrand i det fri


Kraftig brand i motorrum og det ene dæk. Bilen stod i indkørslen, ca 2 mtr fra husmur/udhæng. Der var indsat 2 HT-rør, og der blev brugt ca 300 ltr vand. 👍🚒


Alarm Nr.: 7


Dato.: 27.09.2009 - Kl.: 18:30  -  Ild i villa/rækkehus


Kraftig brand i værelse, samt yderloft på villa. Der blev indsat 2 hold røgdykkere til indvendig slukning, samt 2 c-rør til udvendig slukning, da flammerne slog ud ved rygning, samt skorsten. Der var ingen personer eller dyr i bygningen, ved Brandvæsenets ankomst. Det blev nødvendig at pille ca 1 mtr tag af på den ene side fra rygning og ned i næsten hele husets længde, da ilden var slået igennem op til skunkrum under rygningen. Der blev trods den kraftige brand kun brugt ca 3000 ltr vand. 👍🚒


Alarm Nr.: 8


Dato.: 01.10.2009 - Kl.: 11:52  -  Brud på gasledning


Ved ankomst til skadestedet viste det sig at en gravemaskine havde ramt gasledningen, dog uden at rive den over. Der blev efter aftale med indsatslederen, ikke foretaget nogen evakuering eller lign, da det ikke skønnedes nødvendigt ud fra skadens omfang. 👍🚒


Alarm Nr.: 9


Dato.: 02.10.2009 - Kl.: 15:33  -  Ild i industribygning


Traktor brændte i malerkabine ved ankomsten, og havde bredt sig til tagkonstruktionen over kabinen. Det var derfor nødvendigt at fjerne en lille del af taget, på grund af ild i tagkonstruktionen. Der blev brugt ca 800 ltr vand, samt røgventilator fra Åbenrå blev tilkald til udluftning af bygningen.   👍🚒


Alarm Nr.: 10


Dato.: 24.12.2009 - Kl.: 01:49  -  Bilbrand i det fri

Alarmeringen lød på brand i en bil, der stod på en skovvej, i Hellevad Præsteskov. Ved brandværnets ankomst var bilen udbrændt, og der blev derfor kun indsat 1 HT-rør til efterslukning. Den meget sene alarmering skyldes formodentlig, at der ingen personer var tilstede ved bilen, og nummerpladerne manglede. Det kan derfor formodes at bilen "ønskedes" afbrændt. Det var en forbipasserende, der opdagede den brændende bil på skovvejen.  👍🚒


Alarm Nr.: 11