Alarmer 2008

Alarmoversigt År 2008


Dato.: 06.02.2008- Kl.: 17:30  -  Større forurening - Olieudslip

Ralsuger sunket med 12.000 L dieselolie, ingen indsats.  👍🚒Alarm Nr.: 1


Dato.: 11.02.2008 - Kl.: 13:32  -  Brand udhus fritliggende


Ild i klubhus ved hundeklubben, var overtændt ved ankomst.   👍🚒


Alarm Nr.: 2


Dato.: 12.06.2008 - Kl.: 10:27  -  Ild i lasbil/bus


Ild i lastbil, lastbilen var heldigvis tom. 👍🚒


Alarm Nr.: 3


Dato.: 12.07.2008 - Kl.: 17:21  -  Ild i landbrugsredskab


Der var gået ild i en halmpresser, der skete ikke nogen skade på mark & halm, da man var hurtig til at
få traktor og halm væk fra presseren, presser udbrændte total. 👍🚒Alarm Nr.: 4


Dato.: 22.12.2008 - Kl.: 10:00  -  Tabt Foderstof


En lastbil havde tabt en form for foderstof som gjorde kørebanen meget glat på en strækning af 5-10 Km
Vi havde gang i 2 fejemaskiner og brugte ca. 50.000 L. Vand    👍🚒


Alarm Nr.: 5