Alarmer 2002

Alarmoversigt År 2002


Dato.: 19.01.2002 - Kl.: 10:30  -  Nytårsparole

Alarm Nr.:


Dato.: 21.01.2002 - Kl.: 10:50  -  Brand i fodervogn


Ilden var slukket ved ankomsten.Alarm Nr.: 1


Dato.: 30.03.2002 - Kl.: 13:17  -  Gårdbrand


Det viste sig ved ankomsten at der heldigvis var tale om en blind alarm.Alarm Nr.: 2


Dato.: 02.04.2002 - Kl.: 19:50  -  Brand i rendegraver

Alarm Nr.: 3


Dato.: 06.04.2002 - Kl.: 15:37  -  Bygningsbrand Villa/Rækkehus

Brand i beboelse


Alarm Nr.: 4


Dato.: 16.04.2002 - Kl.: 09:30  -  Brand industribygning (ABA)Alarm Nr.: 5


Dato.: 25.04.2002 - Kl.: 19:47  -  Færdselsuheld m. fare for brand.

Midt under en større øvelse med røgdykkere gik alarmen pludselig til færdselsuheld, med
fare for antændning, ved ankomsten var bilen omspændt af flammer. Heldigvis en blind alarm. 👍🚒


Alarm Nr.: 6


Dato.: 23.05.2002 - Kl.: 22:35  -  Forurening vandløb

Melding lød på skummende vand ved dambrug 👍🚒


Alarm Nr.: 7


Dato.: 01.06.2002 - Kl.: 09:01  -  Bygningsbrand

Brand i ubeboet bygning 👍🚒


Alarm Nr.: 8


Dato.: 19.06.2002 - Kl.: 20:10  -  Bygningsbrand Gård


Brand i staldbygning med fasaner & kyllinger 👍🚒


Alarm Nr.: 9


Dato.: 25.06.2002 - Kl.: 22:05  -  Forurening oliespild
Alarm Nr.: 10


Dato.: 10.07.2002 - Kl.: 17:30  -  Ild i traktor
Alarm Nr.: 11


Dato.: 16.07.2002 - Kl.: 14:45  -  Skorstenbrand Stråtag


Ejer havde afbrændt et vepsebo i skorstenen. 👍🚒


Alarm Nr.: 12


Dato.: 17.07.2002 - Kl.: 15:00  - Amoniakudslip


Der var sket et mindre amoniakudslip på Hellevad Mejeri👍🚒


Alarm Nr.: 13


Dato.: 03.08.2002 - Kl.: 22:00  - Pumpeopgave - Vandforsyning


Vandforsyning til Hellevad Mejeri 👍🚒


Alarm Nr.: 14


Dato.: 03.08.2002 - Kl.: 10:00  -  Sommerudflugt


Årets sommerudflugt for brandfolk med familie gik i år til Hjemsted oldtidspark ved Skærbæk


Alarm Nr.:


Dato.: 10.09.2002 - Kl.: 07:45  -  Forurening


En større mængde Dieselolie var løbet i åen, og drev nu ud mod dambruget, vi kørte ud og skulle
pumpe vand til dambruget, således at vandforsyningen fra åen blev afbrudt til oprensning havde fundet sted,
der blev pumpet vand i 78 timer.  👍🚒


Alarm Nr.: 15


Dato.: 26.09.2002 - Kl.: 18:20  -  Naturbrand


Brand i plantage (Blind Alarm) 👍🚒


Alarm Nr.: 16


Dato.: 27.09.2002 - Kl.: 17:00  -  


En delegation kørte til vores venskabsby Kaltenkirchen for at deltage ved den oficielle
overrækkelse af deres nye tankvogn.

Alarm Nr.:


Dato.: 06.10.2002 - Kl.: 06:00  -  


Udflugt til Jægerspris for at se vores gamle sprøjte, en Opel Blitz, som nu er ombygget til Luxus Bus,
herefter gik turen til København for at se Hovedbrandstationen.


Alarm Nr.: