Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Skorstensbrand

 

Her på denne side vil vi fortælle lidt om skorstensbrand & hvordan de kan undgås.

Brændeovne er i dag særdeles populære i private boliger. Ud over at være et varmemæssigt supplement til boligopvarmningen i vores huse, er der megen hygge forbundet med at kunne se og høre det brændende træ. Det skal helst fortsætte med at være hyggeligt og du bør derfor overholde vores brandgode råd og undgå brand i din skorsten:

  • Brug kun tørt og rent brænde (vådt brænde danner glanssod = risiko for skorstensbrand).Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen (iltfattig forbrænding danner glanssod = risiko for skorstensbrand).Er uheldet ude, så luk for lufttilførslen (giver skorstensbranden dårlige betingelser).Forsøg ikke at slukke en skorstensbrand med vand (kan få skorstenen til at revne).Tilkald brandvæsenet (112) straks, hvis du har stråtag!
  • Efter en skorstensbrand må skorstenen ikke anvendes igen, før den er synet af skorstensfejeren.

Du kan som regel kende en skorstensbrand ved, at der sker en meget kraftig opvarmning af skorstenen og der kan udsendes gnister og gløder fra skorstenen.

Når vi kommer frem, er vores primære opgave at sikre, at de nedfaldende gnister og gløder ikke antænder andre materialer. Det kan være dit tag, indbo og i blæsevejr også de omkringliggende boliger, bevoksning m.v.

Selve branden i soden kan vi ikke slukke uden risiko for, at din skorsten revner. Den får derfor lov til at brænde ud under vores kontrol. Om nødvendigt fremskynder vi forbrændingen ved at løsne soden og skabe bedre træk i skorstenen med en tung kugle i en kæde.

Brug det rigtige brændsel Det er vigtigt, at du kun bruger det brændsel, som din brændeovn er beregnet til. En brændeovn kan altid brænde almindeligt rent træ.

Vil du bruge andre typer brændsel, så skal du sikre dig, at ovnen er i stand til at afbrænde det korrekt. På DS-mærkede ovne står der, hvilke brændsler ovnen er godkendt til.

Selvom det er fristende, så skal du aldrig afbrænde plast, affald fra husholdningen eller spånplader, plastlaminatplader, maledt eller behandlet træ (f.eks. trykimprægneret) i din brændeovn.

Korrekt optænding Det er vigtigt, at temperaturen i ovnens brændkammer og i skorstenen hurtigt bringes op og holdes tilpas høj. Ellers vil en del af røggasserne afsættes i skorstenen som sod.

Det gør du bedst ved at tænde op med rigeligt krøllet avispapir og pindebrænde samt ved at tilføre rigeligt med luft. En vis skorstenstemperatur er også en forudsætning for hurtigt at kunne regulere lufttilførslen, når der lægges større stykker brænde i ovnen.

Du skal dog ikke fylde mere i ovnen, end der er brug for. Gør du det, bliver du hurtigt nødt til at kvæle forbrændingen, fordi der bliver for varmt i rummet. Den bedste forbrænding opnås ved at påfylde brænde tit og i mindre mængder. Det kaldes klatfyring.

Med denne fyringsmetode opnår du blandt flere fordele, at der afsættes mindre sod i ovnens røgkanaler og skorsten og herved mindskes risikoen for skorstensbrand.

Sod og kondens i skorstenen Hvis din brændeovn og selve forbrændingsforløbet fungerer optimalt, er sodafsætningen i skorstenen minimal. Bruger du vådt brænde eller andet der ikke er beregnet til afbrænding eller betjener din ovn forkert, så kan der dannes store mængder af såkaldt glanssod, som afsættes på skortenens indvendige side samt i aftrækskanaler fra ovnen eller fyret til skorstenen.

Bliver temperaturen i en skorsten, hvor der er afsat glanssod, for høj, kan soden antændes. Du har nu en skorstensbrand.

Under branden udvider glanssoden sig kraftigt, hvilket bevirker en formindskelse af skorstenens frie gennemstrømningsareal eller, i sjældne tilfælde, en tilstopning af skorstenen.

Sod eller kondens i skorstenen er ødelæggende og ildelugtende og det kan koste dyrt, hvis det ikke stoppes i tide.

Kondens opstår, når vanddampen i røgen køles ned til under ca. 50 grader C. Dette sker naturligt på skorstenens koldeste steder, som er ved skorstenstoppen og på et eventuelt koldt uisoleret loftrum. Kondensen trækker ud i skorstenens fuger og mursten og opløser den sod, som sidder der. Soden trækker så med ud gennem skorstenens sider. Efter nogen tid kan man se brune og brunsorte skjolder på skorstenens ydersider og på loftet ved etageadskillelsen.

For at forebygge kondens i skorstenen kan man isolere skorstenen indvendigt. Der findes flere produkter på markedet, så rådfør dig med skorstensfejeren om, hvilket produkt der passer bedst til din skorsten.

Brændeovnen Der findes et utal af forskellige typer og modeller og naturligvis i alle prisklasser.

Konvektionsovne fungerer ved, at luften ledes gennem kanaler på ovnen, hvorved den opvarmes inden den slippes ud i rummet. Konvektionsovne afgiver mest strålevarme fra forsiden, hvorfor man kan anbringe en sådan ovn i selv små rum.

Almindelige brændeovne virker ved strålevarme og er umulig at sidde nærmere end ½ til en hel meter fra, når den er blevet varm.

Der findes 2 grupper af ovne: DS-godkendte og ikke DS-godkendte og opstillingsreglerne for de to typer er ikke ens. Du skal derfor være meget omhyggelig med at læse reglerne først. Ved tvivl bør du henvende dig hos den lokale skorstensfejermester, der kan hjælpe med alt vedrørende opstilling af brændeovne.

Det er samtidig af yderste vigtighed, at din skorsten er egnet til brændeovnsfyring. Du bør derfor ikke selv opstille en brændeovn uden at kontakte skorstensfejeren først. Det er ærgeligt og dyrt at skulle lave det hele om.

Når brændeovnen er opstillet, så skal den anmeldes til kommunen via den lokale skorstensfejermester.

| ©2011 JF-Design/HFB