Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Grundkursus Brand

   
Formål:
 
Formålet med Grunduddannelse Indsats er at udvikle deltagerens grundlæggende kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre de specifikke opgaver på et skadested. Der vil i uddannelsen være fokus på at udvikle og træne deltageren i samarbejde og teamwork, færden på et skadested, arbejdsprocedurer, materielbetjening samt tekniske og taktiske standardløsninger.
Desuden vil der blive lagt vægt på, at deltageren arbejder med egne udviklings- og læringspunkter, herunder (op-)øvelse og træning af egne færdigheder, forståelse af den bagvedliggende grundviden samt inddragelsen af gældende retningslinjer og principper for opgaveløsningen.
     
Varighed:
 
Grunduddannelse Indsats kan eksempelvis gennemføres som et sammenhængende forløb over to kursusuger (2 x 37 timer), eller som weekend- eller aftenundervisning, hvor uddannelsen er opdelt, så det passer med den tid pr. weekend eller aften, der er til rådighed.
Uddannelsen tilrettelægges på en sådan måde, at deltageren primært udvikler de grundlæggende kompetencer som brandmand gennem løsning af praktis ke opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende forhold.
     
Kompetence:
 

1. Deltageren kan selvstændigt begå sig på et skadested, indgå i arbejdet og efterleve de
    sikkerhedsmæssige forskrifter i redningsberedskabet.

    2. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere livsvigtige funktioner og     minimere livstruende skaders udvikling ved hjælp af undersøgelses- og/eller arbejdsprocedurer,
    herunder foretage eventuel påkrævet flytning og/eller transport af den tilskadekomne.
    3. Deltageren kan i samarbejde med kollegaer/præhospitalt personale kyndigt, målrettet og
    situationsbestemt håndtere tilskadekomne med akut opståede skader på et skadested.
    4. Deltageren kan selvstændigt varetage arbejdsfunktionerne ved indsats overfor de hyppigst
    forekommende uheld med personbiler og i samarbejde med andre frigøre fastklemte personer.
    5. Deltageren kan selvstændigt anvende åndedrætsbeskyttelsesudstyret som personligt
    sikkerhedsudstyr i forbindelse med løsningen af de for skellige opgaver på et skadested.
    6. Deltageren har de nødvendige grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder til løsning af de
    forskellige brandsluknings- og redningsopgaver på skadestedet.
    7. Deltageren kan i samarbejde med andre løse brandsluknings- og redningsopgaver udenfor
    bygninger og andre konstruktioner.
    8. Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med
    direkte kontakt på skadestedet under anvendelse af grundlæggende tekniske og taktiske
    færdigheder.
     
| ©2011 JF-Design/HFB