Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Funktionskursus Brand

   
Formål:
 

Formålet med Funktionsuddannelse Indsats er at udvikle deltagerens kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre opgaverne på et skadested. Der vil i uddannelsen være fokus på at udvikle og træne deltageren i færden på et skadested, arbejdsprocedurer, materielbetjening, tekniske og taktiske standardløsninger, røg- og kemikaliedykning samt samarbejde og teamwork.

Desuden vil der blive lagt vægt på, at deltageren arbejder med egne udviklings- og læringspunkter, herunder (op-)øvelse og træning af egne færdigheder, forståelse af den bagvedliggende grundviden samt inddragelsen af gældende retningslinjer og principper for opgaveløsningen.

     
Varighed:
 

Funktionsuddannelse Indsats kan eksempelvis gennemføres som et sammenhængende forløb over fire kursusuger (4 x 37 timer) eller som weekend- eller aftenundervisning, hvor uddannelsen er opdelt, så det passer med den tid pr. weekend eller aften, der er til rådighed.

Uddannelsen tilrettelægges på en sådan måde, at deltageren primært udvikler sine kompetencer som brandmand gennem løsning af praktiske opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende forhold.

     
Kompetence:
  1. Deltageren kan selvstændigt begå sig på et skadested, indgå i arbejdet, løse brandmandens
    opgaver og efterleve de sikkerhedsmæssige forskrifter i redningsberedskabet.
    2. Deltageren kan i forskellige redningssituationer, selvstændigt og i samarbejde med andre
    gennembryde bygningsmaterialer, løfte tunge byrder og afstive bygninger for at redde personer
    sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
    3. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med and re redde personer i højden og i dybden
    herunder konstruere løfte- og hejsekonstruktion er til forskellige opgaver.
    4. Deltageren kan selvstændigt varetage arbejdsfunktionerne ved indsats overfor alle typer uheld
    med forskellige transportmidler og i samarbejde med andre frigøre fastklemte personer.
    5. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre redde personer fra løst oplag, fra
    produktionsanlæg og ifm. oversvømmelser under anven delse af de nødvendige tekniske og
    taktiske færdigheder.
    6. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver på
    skadestedet under anvendelse af de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder.
    7. Deltageren kan virke som kemikaliedykker og i samarbejde med andre løse rednings-,
    opsamlings-, og tætningsopgaver i område med direkte kontakt.
    8. Deltageren kan selvstændigt anvende pumperne og i samarbejde med andre sørge for
    vandforsyning til forskellige indsatser.
    9. Deltageren kan i løsningen af de forskellige brandsluknings- og redningsopgaver på
    skadestedet anvende de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder.
    10. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre løse forskellige brandsluknings- og
     redningsopgaver.
    11. Deltageren kan i sit arbejde som brandmand selvstændigt og under anvendelse af de
     nødvendige tekniske og taktiske færdigheder medinddrage de fysiske, psykiske og
     sikkerhedsmæssige aspekter i løsningen af forskellige røgdykkeropgaver.
    12. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en
     sikkerhedsmæssig forsvarlig måde løse brandsluknings- og redningsopgaver i forskellige
     bygninger og andre konstruktioner.
     
| ©2011 JF-Design/HFB