Hellevad Frivillige Brandværn

Forsiden | Aabenraa Kommune | Sønderjysk Brandværnsforbund
Alarmer 2019 | Alarmer 2018 | Alarmer 2017 | Alarmer 2016 | Alarmer 2015 | Alarmer 2014 | Ældre alarmer
Fra Indsatser | Fra Kaltenkirchen | Fra Udflugter | Fra Øvelser | Andre billeder |
Historiks Beretning v. Peter Nissen | Historisk Artikel v. Torp Friis Møller |
Danske Beredskaber | Udenlandske Beredskaber |
Førstehjælp | Grundkursus Brand | Funktionskursus Brand | Holdleder Kursus
Bestyrelsen | Redskabsmestre | Festudvalg | Revisorer
Vedtægter | Vedtægter anno 1938
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HFB - Grundkursus i førstehjælp

   
Formål:
 

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over.

     
Mål:
 

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager

Kunne anvende 
- førstehjælpens 4 hovedpunkter 
- trinvis førstehjælp til en bevidstløs 
- førstehjælpen til en sprøjtende blødning
- førstehjælpen til shock

Have forståelse af
- håndgreb til nødflytning
- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning
- årsager til shock
- psykisk førstehjælp

Have kendskab til
    - luftvejenes anatomi
    - blodkredsløbets opbygning
    - placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen
    - ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller shock

Samt være orienteret om
    - pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed
    - pludselig sygdom som årsag til shock

     
Indhold:
 
Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Trinvis førstehjælp til bevidstløse.
Den livsvigtige ilttransport.
Nedsat eller standset vejrtrækning.
Udvendig hjertemassage.
Årsager til shock.
Shockforebyggelse.
Trykforbinding
Alarmeringsprocedurer.
El-ulykker.
Temperaturpåvirkninger
Pludselige sygdomme.
Psykisk førstehjælp
Situationsøvelser.
Praktiske øvelser.
Skriftlig opgave.
     
Varighed:
 
12 timer.
     
| ©2011 JF-Design/HFB